Dairesel nesneler üzerine desenleme yapmak için tasarlanmış bir aksesuardır.